Venetiehof

De Vereniging

Update werkzaamheden i.v.m. de coronacrisis

 

Schilderwerk

De voortgang van het schilderwerk, hetgeen gepland stond voor aanvang 6 april, aan de 6e etage en de penthouses, willen we niet laten doorgaan in deze onvoorspelbare tijden. Het zou niet wenselijk zijn, nu velen van u thuis werken, dat er steigers op uw balkon komen te staan en er voortdurend schilders langs lopen.
Daarom willen we het schilderwerk wat gepland stond voor dit najaar en volgend jaar, te weten het beton schilderwerk bij de onderdoorgang, de liftkokers en het kunstwerk, naar voren te halen en nu laten uitvoeren. De contact momenten zijn minimaal dus u zult er weinig tot geen last van hebben. De datum van aanvang voor dit schilderwerk zal begin april zijn.

Rookgasafvoerkanalen

Dan de rookgas afvoerkanalen. Ook hierin is deze week besloten door FF en de Lairesse in samenspraak met ons, deze uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Het is bijna of niet uitvoerbaar om steeds te controleren of er wellicht een strang compleet kan worden gerelined . Bovendien moet FF dan te veel op- en afbouwen om van de ene strang naar de andere te gaan. FF gaat nu zorgen voor een speciale opslag van de lining die wordt gebruikt.
Zodra we meer inzage hebben in hoe wij met het virus moeten omgaan zullen we opnieuw met FF en de Lairesse om tafel zitten om planningen te maken. Op 6 april hopen wij weer meer informatie en inzicht te krijgen. Wij mikken op aanvang werkzaamheden vanaf 20 april.
U wordt nader geïnformeerd omtrent de planning.

0-ring vloer

Als laatste de 0-ring vloer. Deze stond gepland voor april-mei 2020.  Veel medewerkers van de firma Grillo, die deze werkzaamheden zouden uitvoeren, zijn niet in te zetten vanwege gesloten grenzen en reis beperkingen.
De keuze om de werkzaamheden naar het najaar te verplaatsen is helaas geen goede, daar de vloer dan wellicht door de weersomstandigheden niet of deels kan worden uitgevoerd.
De keuze valt derhalve nu op maart - april 2021.

Dit houdt wel in dat we tussentijdse maatregelen moeten nemen om de lekkages in de bergingen en begane grond te verhelpen. Deze zouden gelijktijdig met de renovatie 0-ring worden aangepakt. Een jaar uitstel betekent dat we nu goede oplossingen moeten verzorgen.

ALV

De aanstaande ALV zal wegens corono maatregelen digitaal plaats vinden op maandag 22 juni. U bent hierover geïnformeerd middels een mail van het bestuur.

Rest ons u vooral begrip te vragen voor deze uitzonderlijke maatregelen, ingegeven door uitzonderlijke omstandigheden.

Mocht u nog vragen hebben, dan graag stellen via mail aan info@venetiehof.nl. Wij zullen ons best doen deze te beantwoorden.

Veel sterkte en goede gezondheid gewenst en we kijken er naar uit om in een later stadium toch een mooi feest te kunnen houden voor ons 25-jarig bestaan. Wegens dezelfde maatregelen is het feest verplaatst naar zaterdag 12 september.