Venetiehof

Contact

Contactgegevens

NOODNUMMER/ In case of EMERGENCY

MVGM: 088-43245250

Bestuur

Voorzitter
voorzitter@venetiehof.nl
Secretaris
secretaris@venetiehof.nl
Penningmeester
penningmeester@venetiehof.nl
PR & voorlichting
info@venetiehof.nl

 

Huismeester
huismeester@venetiehof.nl
T 06-82 98 89 39 (tussen 7:30-11:30)

Administratief Beheer

Newomij
Kon. Wilhelminalaan 31
1411 EL Naarden of 

Postbus 5090
1410 AB  Naarden
T 088-639 66 45
E mail vveheer@newomij.nl

Technisch Beheer-NOODNUMMER 

088-639 66 63 (7/24 service)

Newomij technisch beheer
Alléén in zeer dringende gevallen bellen.

Huismeester

Henk Leen 06-82988939

Schademeldingen

penningmeester@venetiehof.nl

Leveranciers

Storingsnummer KONE (lift)
0900-2255566
Storingsnummer NUON
0800-1499
Riool Reinigings Service (RRS)
020-314444
Uniglas glasschade-Noodgevallen 
0900-8996994

Buurtregisseur

Mariska Ploeger
T 900-8844
mariskaploeger@amsterdam.politie.nl