Venetiehof

Contact

Beheer Online-Newomij

Beheer Online is de afgeschermde pagina van onze Verenigingsbeheerder Newomij, voorheen de Bank voor de Bouwnijverheid. Op deze site, die uitsluitend toegankelijk is voor eigenaren, vindt u informatie over de financieën, de besluiten van de ALV, allerlei formulieren en het Meerjaren Onderhouds Plan.
Log in met uw account, dat u zelf kunt aanmaken. 

Wilt u persoonljk contact? Stuur dan een mail naar de heer Douwe Feenstra, d.feenstra@newomij.nl