Erfpacht

Informatie over erfpacht vindt u hier.

Overstappen naar eeuwigdurende erfpact en/of canon afkopen kan op www.erfpacht.amsterdam.nl/portaal/login/