Herontwikkeling: nieuwe gebouwen

In de jaren negentig werd het gebied herontwikkeld tot woonwijk, naar een masterplan uit 1988/9 van de architect Jo Coenen, die ook zelf een gebouw ontwierp. Anders dan op het Java-eiland werd op het KNSM-eiland een deel van de oude havengebouwen gehandhaafd, zoals het kantinegebouw, de dokterswoningen, Loods 6, het douanegebouw en het kantoor van de Rijn Scheepvaart Maatschappij.

Loods 6 is nu o.a. een ateliergebouw en biedt onderdak aan diverse winkels, een galerie en een kunstuitleen. De grote bagagehal wordt soms gebruikt voor exposities. In de vertrek- en aankomsthal (nu café-restaurant) is een kleine expositie over de geschiedenis van het gebied ingericht. De hal is een goed bewaard gebleven voorbeeld van architectuur en inrichting uit de jaren '50.