Tips voor woonplezier en veiligheid

Meer woonplezier

Met 224 wooneeenheden is het belangrijk om het onderlinge verkeer goed te regelen. Geluidsoverlast, rommel, te weinig aandacht voor het onderhoud en foutief geparkeerde fietsen zijn relatief kleine storingen, die soms kunnen uitgroeien tot grote ergernissen. In het najaar van 2014 is een enquete gehouden over de beleving van het wonen op de Venetiehof. De uitslag gaf voldoende aanleiding om in 2015 als bestuur en bewoners verder te werken aan het optimaliseren van de leefbaarheid. Met ingang van 2018 is het initiatief van de Schouw gestart, waarbij bewoners en leden van het bestuur 2 x per jaar een schouw houden en hun bevindingen presenteren met mogelijke oplossingen die in de ALV kunnen worden besproken.

Zo is en blijft Emerald Empire ook in de toekomst een gebouw waar we trots op kunnen zijn!

Wie interesse heeft in een gedetailleerd verslag kan dit opvragen bij de secretaris.

Tips en adviezen om burenoverlast te voorkomen staan in de folder 'Beter Buren'. Of sla het Huishoudelijk Reglement van de VvE er nog eens op na.

Veilig wonen

Emerald Empire is gelukkig een veilige plek om te wonen, maar er is onlangs een aantal voorzorgsmaatregelen tegen inbraak genomen. Toegangen tot de woontorens zijn beveiligd met salto sleutels. In de garages zijn camera's opgehangen. Het bestuur vindt het belangrijk dat bewoners alert zijn en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en het gebouw. Bij de huismeester kun je vragen wat je nog meer kan doen om je woning veiliger te maken.

Bel bij nood en onraad de politie:

112: als elke seconde telt;
0900-8844: geen spoedeisende zaken, wel politie
0800-7000: misdaad anoniem