Organisatie: hoe zit de vereniging in elkaar?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden en zij worden door de ALV benoemd:

Arjan van Dijk (voorzitter)
Carla van Eldik Thieme (secretaris)
Tinka Kleine (penningmeester)
Hessel van Bennekom (technisch beheer)
Margreet Doolaard (algemeen lid)
Denise Notermans (PR & Communicatie) info@venetiehof.nl

Huismeester

De huismeester is elke ochtend aanwezig en zorgt voor een goed verloop van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. Hij is de contactpersoon voor het melden van problemen. Meer info onder praktische zaken.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar wordt de jaarrekening van het oude jaar afgesloten en wordt de nieuwe begroting goedgekeurd. In het najaar worden de plannen voor het groot onderhoud geactualiseerd en vastgesteld.

Alle eigenaren zijn automatisch lid en hebben daardoor stemrecht. De uitnodiging en de agenda alsmede de begeleidende stukken verstuurt Newomij per e-mail of desgewenst per post. Ook staan alle stukken op Beheer Online.

Commissies

Het bestuur wordt geadviseerd door diverse commissies:

  • Kascommissie
  • Technische commissie
  • Welkomstcommissie
  • Feest commissie
  • Tuin commissie
  • Website commissie
  • duurzaamheidscommissie
  • Vlag commissie

Beheer Online

Administratieve en financiele zaken worden beheerd door de VvE beheersmaatschappij Newowij. Voor alle documenten van de Vereniging (o.a notulen ALV, jaarstukken, begrotingen, meerjaren onderhoudsplannen, begrotingen, Huishoudelijk Reglement, Splitsingsakte etc.) kun je terecht op de site Beheer Online. Log hier in (ook voor de eerste keer!).